Štandard plemena

01.02.2015 00:00

Labradorský retríver je mohutne stavaný pes, krátky v bedrách, čulý,
so širokým temenom. Hruď a rebrá široké a dobre klenuté, široké a
silné bedrá a zadné končatiny. Správanie a povaha: vyrovnaný, aktívny,
s výborným čuchom, ľahko ovládateľný, vášnivý plavec, prispôsobivý,
oddaný spoločník, inteligentný, pozorný a ochotný, so silnou túžbou
urobiť majiteľovi radosť. Labradorský retríver je priateľský, nesmie
vykazovať známky agresivity alebo strachu.

Hlava Temeno: lebka široká, dobre modelovaná, bez mäsitých líc.
Čelový sklon: výrazný. Tvárová časť Ňucháč: široký, dobre vyvinuté
nosné dierky. Papuľa: silná, nemá byť špicatá. Čeľuste, chrup:
čeľuste stredne dlhé, zuby mocné s perfektným pravidelným a úplným
nožnicovým zhryzom, horný rad rezákov bez medzery dosahuje pred spodný rad
a zuby sú kolmé na čeľusť. Labradorský retríver má stredne veľké oči,
s inteligentným a dobromyseľným pohľadom, hnedé alebo orieškové. Uši:
nie veľké ani ťažké, tesne priliehajú k hlave, sú nasadené vysoko a
dosť vzadu. Krk: suchý, silný, plynule prechádza do dobre
umiestnených pliec.

Trup Chrbát: rovná horná línia. Bedrá: śiroké, krátke a mocné.
Hrudník: široký a hlboký, výrazne klenutý a súdkovitý
hrudný kôš.

Chvost: výrazný znak, je veľmi široký pri koreni, postupne sa zužuje ku
špici, je stredne dlhý, bez strapcov, avšak pokrytý krátkou, hustou a
hrubou srsťou, takže vyzerá okrúhly, čo sa označuje ako vydrí chvost.
Môže byť nesený veselo, nikdy však nesmie byť zahnutý nad líniu
chrbta.

Končatiny Predné končatiny: majú silné kosti a sú rovné od lakťov po
labky pri pohľade spredu i zboku. Plecia: lopatky sú dlhé a šikmo
uložené. Zadok: dobre vyvinutý, nemá klesať smerom k chvostu. Kolenné
kĺby: dobre zauhlené. Päty: kravský postoj je nanajvýš nežiaduci. Labky:
okrúhle, kompaktné, kostnaté, s dobre vyvinutými vankúšikmi. Labradorský
retríver má voľný, priestranný pohyb, paralelný tak predných ako aj
zadných končatín.

Osrstenie Srsť: významný znak, krátka, hustá, nie zvlnená, bez
strapcov, na dotyk pomerne tvrdá, podsada odolná voči počasiu. Farba:
jednofarebná čierna, žltá, pečeňovohnedá alebo čokoládovohnedá. Žltá
od svetlokrémovej až po líščiu červenú. Malá škvrna na hrudi je
povolená.

Veľkosť: ideálna výška labradora v kohútiku: psy: 56–57 cm, sučky:
54–56 cm.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu,
ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Žiadna chyba ale
nesmie ovplyvňovať zdravotný stav a pohodu psa.

Psy, ktoré jednozančne majú telesné abnormality alebo poruchy
v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne
zostúpené v miešku.