Certifikát

23.08.2015 14:41

- 19.1.2015 -

Dňa 19.1.2015 nám bol priznaný medzinárodne chránený názov chovateĺskej stanice.